Opatrenia v súvislosti s COVID 19

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave

Za účelom urýchlenia cezhraničných kontrol medzi členskými štátmi EÚ odporúčame využívanie Osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktoré vydala Európska komisia a je akceptované vo všetkých štátoch. Osvedčenie je Prílohou č. 3 Oznámenia Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb a je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Predmetné oznámenie sa vzťahuje aj na pracovníkov medzinárodnej dopravy, ktorí cestujú na miesto výkonu práce individuálne.

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave v slovenskom jazyku (.pdf, 87,2 kb), anglickom jazyku (.pdf, 82,6 kb), nemeckom jazyku (.pdf, 95,7 kb), maďarskom jazyku (.pdf, 91,9 kb)