Ministri dopravy SR a ČR rokovali o spoločných dopravných projektoch

Minister dopravy Arpád Érsek rokoval v novembri aj s českým partnerom Vladimírom Kremlíkom na separátnom stretnutí v rámci spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky. Slávnostné spoločné vyhlásenie predsedov vlád SR a ČR zdôraznilo potrebu rozvoja vysokorýchlostnej železničnej trate, ale aj tradičného železničného spojenia. Pre rozpracovanie zámeru vysokorýchlostnej železnice už bola vytvorená expertná pracovná skupina na úrovni V4. Výsledkom tohto projektu by malo byť skrátenie času cestovania medzi Varšavou, Ostravou, Brnom, Prahou, Budapešťou a Viedňou. Ministri dopravy rokovali aj o spolupráci v oblasti autonómnych vozidiel. Slovensko takisto ocenilo aktivity českej a poľskej strany súvisiace s opätovným zaradením vodného koridoru Dunaj – Odra – Labe do siete TEN-T. Efektívnosť tejto vodnej cesty pre Slovensko by mala posúdiť štúdia realizovateľnosti.

Čítať viac

Vďaka eurofondom sa modernizujú kľúčové križovatky v Prešove

Vnútromestská doprava v Prešove sa v posledných rokoch zlepšuje. Po dokončení tzv. malého obchvatu („I/68 Prešov, odbočka Škultétyho – ZVL“), prišli na rad tri kritické križovatky. Dve z nich už boli odovzdané v termíne. Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru je tesne pred dokončením. V rámci výstavby sa cesta rozšírila o jeden pruh, ktorý je posledným úzkym miestom na dôležitom štvorpruhovom prieťahu celým mestom. Rekonštruoval sa aj most, ktorý je súčasťou križovatky. Projekt sa realizoval za plnej prevádzky s dopravnými obmedzeniami. Modernizácia za 7 miliónov eur bola financovaná ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V  Prešove boli s podporou fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ul. Rusínska – ul. Generála Svobodu.

Čítať viac

Juhozápadný obchvat Prešova rastie podľa harmonogramu

Minister dopravy Arpád Érsek skontroloval stav prác na stavbe juhozápadného diaľničného obchvatu mesta Prešov. Práce idú podľa harmonogramu a dodávateľ deklaruje dokončenie diaľnice v júni 2021. Na stavbe prebieha výstavba nosných konštrukcií mostov, práce na oporných a zárubných múroch, násypy na stavbe sú tesne pred dokončením. Prebiehajú výkopové práce na stavbe, časť prístupových ciest je krátko pred odovzdaním. Začali sa aj práce na zakladaní protihlukových stien v tuneli Prešov, ktorý bol prerazený o tri mesiace skôr, ako predpokladal harmonogram. Na stredisku správy a údržby sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy a budovy pre policajtov.

Most v Komárne bude najvyšším na Dunaji

Cestný most, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom, bude najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Postup prác 13. novembra osobne skontroloval minister dopravy a výstavy SR Arpád Érsek. Práve v tom termíne si stavbári pripísali dôležitý míľnik. Na priečne naklonený pylón bol umiestnený posledný diel.  Jeho celková výška od dna Dunaja je 118 m. V tele pylónu je točité schodisko so 405 schodmi a osem rebríkov na vrcholnú vyhliadkovú plošinu. Vyšliapanie z úrovne vozovky na vrchol pylónu sa dá prirovnať k výstupu na 32-poschodový mrakodrap. Pylón je umiestnený asymetricky a leží na slovenskej strane Dunaja. Nový cestný most po dokončení pomôže odľahčiť starý Alžbetin most v Komárne. Plánované odovzdanie hotovej stavby je v júni 2020. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.

Čítať viac

Začali sa práce na podopretí Vážskeho mosta, robí sa aj na ďalších cestách v Komárne

Rezort dopravy vyvíja maximálne úsilie na zlepšenie technického stavu Vážskeho mosta. V polovici novembra bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorý bude realizovať dočasné podopretie  mosta, 25. novembra bolo odovzdané stavenisko. Ďalším krokom je výstavba umelého ostrova, ktorý umožní, aby po moste mohli jazdiť aj ťažké vozidlá. Súčasne sa pripravuje aj komplexná rekonštrukcia tejto strategickej spojnice cez Dunaj. Vážsky most slúži cestnej doprave už 64 rokov. Jeho komplexná rekonštrukcia je nutná aj z dôvodu celkovej životnosti mosta. Súbežne s projektom na podopretie sa realizuje aj zákazka na dodanie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu tohto mosta.
Čítať viac

Minister v Číne rokoval o obchodných príležitostiach v nákladnej železničnej doprave

Nové obchodné možnosti v nákladnej železničnej doprave rozoberali na stretnutí v Šanghaji minister dopravy Arpád Érsek so svojím čínskym kolegom Li Xiaopengom. Obe strany zároveň podpísali Memorandum o porozumení v oblasti dopravy a logistiky. Krajiny sú pripravené vytvoriť všetky podmienky na podporu a rozvoj dopravy a logistiky. Zámerom je vytvorenie spoločných pracovných skupín, rovnako spoločná účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch a nemenej dôležitou zostáva vzájomná výmena informácií v oblasti rozvoja intermodálnej prepravy. Rokovania v Číne tak nadväzujú na úspešný príchod prvého uceleného nákladného vlaku  z čínskeho mesta Xian do terminálu v Dunajskej Strede začiatkom októbra.

Čítať viac

O prevádzkovanie trate Bratislava – Komárno majú záujem piati dopravcovia

V poradí druhú súťaž na liberalizáciu trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno spustilo ministerstvo dopravy začiatkom októbra, lehota na predkladanie žiadostí sa uzavrela v piatok 15. novembra. Do súťaže sa prihlásilo päť záujemcov. Splnenie podmienok bude teraz hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. Vyhodnotenie súťaže a teda nový dopravca by mal byť známy do konca roka 2019. Súkromnému dopravcovi RegioJet sa končí aktuálne platná zmluva v decembri 2020. Úspešný uchádzač bude trať obsluhovať nasledujúcich 10 rokov.
Čítať viac

Novelu o vnútrozemskej plavbe podporili v parlamente koaliční aj opoziční poslanci

Novela zákona o vnútrozemskej plavbe zavedie od 1.1.2020 do praxe výkony vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Štát si bude u lodných dopravcov objednávať dopravu tak, ako to funguje napríklad aj v železničnej doprave. Ministerstvo tým chce sprejazdniť dnes nevyužité vodné cesty na verejnú osobnú dopravu a odľahčiť dopravou preťažené cesty. Vďaka zmene zákona bude môcť vzniknúť aj projekt tzv. Dunajbusu, ktorý by mal obsluhovať prístaviská medzi Šamorínom a Bratislavou.  Ekologická lodná doprava skráti čas cestovania približne 100 000 cestujúcim predovšetkým v ranných a poobedňajších špičkách. V budúcnosti by mohol štát objednávať výkony v lodnej doprave aj na iných splavných vodných cestách.
Čítať viac

Minister odovzdal do užívania 116 nájomných bytov v Šali

Až 116 rodín bude môcť v Šali stráviť nadchádzajúce Vianoce v nových príbytkoch. Na nové nájomné byty prispelo Ministerstvo dopravy a výstavby dotáciou 125 100 eur na kúpu technickej vybavenosti a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) predstavuje 5 084 000 eur. Cieľom je, aby mala každá samospráva k dispozícii nájomné byty, ktoré pomôžu jej obyvateľom pri zakladaní rodín alebo v nepriaznivých životných situáciách. Od roku 2000 pribudlo na Slovensku 43 000 nájomných bytov, ktoré samosprávy postavili s pomocou dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR a financovali ich úverom zo ŠFRB. Vďaka týmto zdrojom môžu samosprávy získať až 100% financií na výstavbu nájomných bytov.
Čítať viac

Prvá cyklovýzva zaznamenala obrovský záujem žiadateľov

Historicky prvá výzva Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu cyklistickej dopravy zaznamenala veľký ohlas. Do piatka 8. novembra prišlo 100 žiadostí o dotácie. Najväčší záujem prejavili samosprávy o podporu na vypracovanie projektových dokumentácií, rovnaký počet predložených projektov je už pripravený na realizáciu cyklistickej infraštruktúry a zostávajúci počet projektov je zameraných na umiestnenie odstavných zariadení pre bicykle – cyklostojany. V prvej cyklovýzve bolo vyčlenených 6 miliónov eur z rozpočtu ministerstva,  počet žiadostí teda vysoko prekročil možnosti alokovaných finančných prostriedkov. Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje predložené žiadosti tak, aby mohlo s úspešnými žiadateľmi podpísať zmluvy do konca roka 2019.
Čítať viac

Školy dostali nové cyklostojany

Popredné umiestnenie v kampani „Do školy na bicykli 2019" prinieslo školám aj bonus v podobe nových cyklostojanov. Školy v Borskom Mikuláši, Vlčanoch, Bánove si vyslúžili nové stojany pre dvojkolesové tátoše za najviac najazdených kilometrov. Žiaci na školách v Udavskom, Veľkom Šariši a v Neporadzi  boli ocenené za najzaujímavejšiu propagáciu pohybu na dvoch kolesách. Všetky uvedené školy si stojany budú postupne na svojich pozemkoch osádzať tak, aby už v jarných mesiacoch mohli slúžiť deťom.


Otvorením ľadového dómu sa začala zimná sezóna v Tatrách

Za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka bol 22. novembra slávnostne otvorený jedinečný ľadový dóm na Hrebienku v Starom Smokovci. Otvorením unikátnej atrakcie sa začala zimná sezóna 2019/2020 v Tatrách. Ľadový dóm, ktorý už siedmy rok patrí medzi symboly zimy v našich veľhorách, bol tentoraz inšpirovaný Katedrálou Notre-Damme v Paríži. Vznikal pod rukami hlavného staviteľa Adama Bakoša, ktorý na ňu použil až 225 ton ľadu. Umelecké dielo leží v nadmorskej výške 1 285 m n. m.  a každoročne priláka tisícky domácich a zahraničných turistov. Organizácie cestovného ruchu aj hotelieri sú pripravení na nárast návštevníkov. Rezort dopravy každoročne podporuje  činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu a turistických informačných centier formou dotácií. V roku 2019 pre 41 organizácií cestovného ruchu smerovala podpora vo výške viac ako 6, 4 mil. eur.

Čítať viac

Svetová rádiokomunikačná konferencia priniesla mnohé odpovede

Za účasti viac ako 3 400 delegátov zo 165 členských štátov Medzinárodnej telekomunikačnej únie sa 28. októbra – 22. novembra uskutočnila v egyptskom Sharm El-Sheikhu  Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC 2019. Účastníci konferencie WRC  2019 vrátane zástupcov MDV SR sa  počas pracovných rokovaní dohodli na  harmonizácii frekvenčného pásma pre mobilné telekomunikačné služby IMT-2020, stanovili scenáre pre rozšírené mobilné širokopásmové siete, využitie frekvencií pre komunikácie stroj – stroj M2A a internet vecí IoT, pre  aplikácie inteligentných transportných systémov ITS. V oblasti satelitných komunikácií  boli stanovené ochranné faktory pre satelitný výskum zeme EESS a výskum vesmíru, meteorologické služby, ochranu ľudského života a prírodných zdrojov. Zároveň bola prítomnými zadefinovaná nová agenda na nasledujúcu konferenciu.

Súťaž Mladý tvorca o Cenu ministra dopravy a výstavby

Aj v tomto roku organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci celoštátnej výstavy Mladý tvorca súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby. Prezentáciu projektov a výsledky sledovala verejnosť 5. a 6. novembra v Nitre. Súťaž TOP turistická destinácia regiónu bola určená pre žiakov stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Témou súťaže je Udržateľný produkt cestovného ruchu. Súťaž Maják pre dopravu mala podtitul „Presvedč ma, že cestovať hromadnou dopravou sa oplatí“. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci stredných odborných škôl študujúci odbory zamerané na dopravu. Súťažami chce rezort dopravy podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl zameraných na oblasť dopravy a cestovného ruchu.
Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk