Obnovený úsek v Turci bude hotový v máji, obchvaty miest pribudnú aj v ďalších regiónoch

Stavbári po dvojročnej intenzívnej práci finišujú s asfaltovaním posledných metrov pätnásťkilometrového úseku cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Nová kvalitná cesta I/65 bude kompletne hotová v máji. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu 5 mostov, 6 križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov. Opravy sú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Vďaka dodatočným zdrojom  z eurofondov sa aj naďalej  bude  investovať do regionálnych ciest. Okrem opravy ďalšej betónky  pri Mníchovej Lehote sú na pláne najmä obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske. Vláda SR totiž a svojom rokovaní minulý týždeň schválila materiál z dielne MDV  SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov do OPII. Tieto zmeny musí ešte schváliť Európska komisia. Indikatívny zoznam pripravovaných projektov je možné nájsť na stránke Úradu vlády SR.

Čítať viac

Obchvat Šale sa začne stavať už tento rok

Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Štúdia schválila oba varianty obchvatu – severný aj južný. Ministerstvo odporučilo SSC pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy. Verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská správa ciest (SSC) hneď po tom, ako výsledky štúdie potvrdilo ministerstvo dopravy aj Útvar hodnoty za peniaze. Nový obchvat mesta bude mať 11,8 km a obsahuje nový most ponad rieku s dĺžkou 705 metrov. Predpokladaná cena výstavby je viac ako 60 miliónov eur. Projekt bude financovaný s príspevkom z eurofondov prostredníctvom  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Čítať viac

V Pezinku sa začína budovať záchytné parkovisko

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spolu s generálnym riaditeľom ŽSR Jurajom Tkáčom odovzdal dodávateľom stavenisko záchytného parkoviska pri železničnej stanici v Pezinku. Parkovisko pre takmer 300 vozidiel a 30 bicyklov bude na spevnenej oplotenej ploche s vonkajším osvetlením a kamerovým systémom. Súčasťou bude informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Dobuduje sa aj podchod pod koľajou č. 5 s osobným výťahom a jeho napojenie na parkovisko a prístupová cesta pre motoristov. Na výstavby parkoviska za 1,95 milióna eur  prispeje peniazmi Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Termín odovzdania do prevádzky je september 2019. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore.

Čítať viac

Ministerstvo  získalo dodatočných 6,9 milióna eur na inteligentnú mobilitu

Neustály vývoj a rýchle napredovanie zavádzania inteligentných dopravných systémov do praxe vyvíja tlak aj na Slovensko. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR má preto ešte tento rok vzniknúť tím odborníkov, ktorí sa inteligentnou mobilitou budú zaoberať. Spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu rezort dopravy na to získal grant vo výške 6,9 milióna eur z eurofondov. Úlohou tímu bude preskúmať, ako sa Slovensko v oblasti inteligentnej mobility môže posunúť vpred. Chceme sa inšpirovať najlepšími riešeniami tak, aby bolo v tejto oblasti nastavené správne smerovanie Slovenska . Okrem toho bude úlohou tímu vyhodnotiť legislatívu a záväzky voči Európskej únii a tiež posilniť spoluprácu medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom.

Čítať viac

Nové vlaky na východe spoja Slovensko s Ukrajinou

Na východe Slovenska pribudnú štyri páry vlakov na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, ďalšie dva páry spoja Košice a ukrajinské Mukačevo. Vlaky začnú premávať od letnej zmeny grafikonu, t.j. od 9. júna 2019. Bánovce nad Ondavou a Veľké Kapušany budú spájať vlaky počas pracovných dní, čím sa zjednoduší dochádzanie  najmä študentom a pracujúcim. Zároveň budú nadväzovať na ďalšie regionálne vlaky, čo cestujúcim umožní rýchly a pohodlný presun do/ z Košíc a Humenného. Nové spojenie miest Košice a Mukačevo, zabezpečované slovenskou súpravou, bude fungovať denne. Vlaky budú mať zabezpečené prípoje na ukrajinskej strane smerom na Odesu, Kyjev, Charkov a Ľvov, na slovenskej bude možné prestúpiť na Prešov, Bratislavu a Prahu. Pri prechode štátnou hranicou musia byť dodržané všetky podmienky pre vstup na územie druhej krajiny. Cestujúci preto musia rátať aj s hraničnými kontrolami,  a to v Čiernej nad Tisou a v ukrajinskom Čope.

Čítať viac

Účasť samospráv v kampani Do práce na bicykli takmer dosiahla stovku

Až 99 miest a obcí sa zaregistrovalo do kampane Do práce na bicykli. Keďže minulý rok bolo prihlásených 81 samospráv, toto číslo je predzvesťou rekordného ročníka súťaže. Zámerom kampane, ktorá sa uskutočňuje počas celého mája, je podporiť myšlienku denného dochádzania do zamestnania či za vzdelávaním ekologickou formou dopravy. Novinkou oproti minulým ročníkom je mobilná aplikácia DPNB, kde si môžu zaregistrovaní účastníci samospráv kontrolovať priebežné výsledky kampane a evidovať svoje denné trasy.  Ministerstvo vníma vysokú účasť  ako symbol vyjadrenia podpory pripravovanému „cyklozákonu“, ktorý momentálne prechádza legislatívnym procesom. Po jeho schválení bude možná výraznejšia podpora slovenských miest a obcí pri budovaní kvalitnej cyklistickej infraštruktúry.

Čítať viac

Argus bike festival 2019 vo Viedni

Na najväčšom európskom festivale cyklistiky zastupoval Slovensko región Bratislava, v spolupráci so zahraničným zastúpením cestovného ruchu MDV SR. Okrem bohatých informačných materiálov bola pre návštevníkov festivalu pripravená zaujímavá interaktívna súťaž na stacionárnych bicykloch. Každý, kto sa zapojil do zábavného bicyklovania, bol odmenený drobným darčekom, hlavnou cenou bol víkendový pobyt v hoteli na Záhorí. Záujem o cyklistické výlety na Slovensko bol enormný, rakúski fanúšikovia cyklistiky si brali informačné materiály o regióne Bratislava, aby boli dobre vyzbrojení na nadchádzajúcu cyklosezónu a výlety k slovenským susedom.

Ministerstvo posudzuje žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bolo v termíne od 15. januára do 28. februára 2019 na okresné úrady predložených 161 žiadostí o poskytnutie dotácií  v celkovej výške 23 268 460 eur. 66 žiadostí prišlo  na obstaranie 1 119 nájomných bytov s požadovanou výškou dotácie 19 307 900 eur,  46 žiadostí na obstaranie technickej vybavenosti k 836 nájomným bytom s požadovanou výškou dotácie 1 376 810 eur a 49 žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov s požadovanou výškou dotácie 2 583 750 eur. Okresné úrady po overení splnenia zákonných podmienok predložili ministerstvu 151 vyhovujúcich žiadostí. V súčasnosti prebieha posudzovací proces na ministerstve.

Podpora rodinných domov

Od 1. mája je v účinnosti novela zákona o energetickej hospodárnosti budov spolu s vykonávacím predpisom. Zákon č. 96/2019 vytvára priaznivejšie podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a súčasne zavádza poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zatepľovanie rodinného domu, ktoré sa predpokladá v máji 2019 s následným predkladaním žiadostí v júni 2019.
Čítať viac

Príprava nového koncepčného dokumentu pre oblasť bývania

Štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček otvoril stretnutie pracovnej skupiny, ktorej cieľom je príprava nového koncepčného dokumentu v oblasti bývania do roku 2030. Za hlavné priority pritom označil rozvoj cenovo dostupného nájomného bývania a obnovu bytového fondu. Členovia pracovnej skupiny na úvodnom stretnutí vyjadrili svoju pripravenosť prispieť k tvorbe efektívnej a uskutočniteľnej bytovej politiky na Slovensku. Pracovná skupina je zložená z odborníkov verejného i súkromného sektora. Sú v nej zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenského zväzu bytových družstiev, či neziskového aj bankového sektora.

Certifikačný audit odboru námorný úrad

Na odbore námorný úrad bol opätovne vykonaný pravidelný certifikačný audit a preverenie zavedeného systému riadenia kvality pre operatívne činnosti vlajkového štátu podľa už novej normy ISO 9001:2015. Zavedený systém riadenia kvality bol v roku 2017 preverený auditom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a certifikačný audit v marci 2019 potvrdil úplný súlad systému kvality s požiadavkami medzinárodných dohovorov a noriem z oblasti námornej plavby.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk