Kontaminácia na stavbe R7 sa nepotvrdila

piatok 18. januára 2019

Únik kontaminovanej látky do ovzdušia na stavbe rýchlostnej cesty R7 medzi obcami Blatná na Ostrove a Lehnicami sa nepotvrdil. Na mieste včera vo večerných hodinách zasahovali hasiči aj záchranné zložky, aby zistili možný únik škodlivých látok na stavenisku. Celkom 12 robotníkov, ktorí sa sťažovali na zdravotné problémy, po vyšetreniach prepustili bez akýchkoľvek podozrení na otravu. Výsledky meraní potvrdili, že išlo o planý poplach. Situáciu bol na mieste osobne kontrolovať aj minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

„Hneď po nahlásení udalosti som prišiel preveriť situáciu. Našťastie, zasahujúce zložky nenamerali žiadne nebezpečné látky v ovzduší a išlo len o falošný poplach. Som rád, že aj takýto prípad nás všetkých preveril, aby sme boli vždy pripravení a vedeli včas reagovať na podobné situácie,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Hasiči na stavenisku zasahovali niekoľko hodín, pričom došlo k dekontaminácii postihnutých. Priamo na mieste vykonali merania na škodlivé látky aj Kontrolné chemické laboratória, ktoré taktiež v ovzduší nenamerali žiadne nebezpečné látky.

Na stavenisku neďaleko Blatnej na Ostrove sa realizovali dokončovacie práce na mostnom objekte. Zhotoviteľ potvrdil, že v rámci prác sa v danej oblasti nevykonávali žiadne úkony, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri práci.