Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a štyroch členov dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky

Dňa 25. februára 2020 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a štyroch členov dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „DR LPS SR“).

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a vybrala úspešných uchádzačov na funkcie predsedu a dvoch členov DR LPS SR v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.