Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. Kompetencie vyplývajúce z toho zákona vykonáva prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu - Oddelenia radiačnej ochrany

 

Kontakt:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie radiačnej ochrany 

RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  


Konzultácie:
Mgr. Alena Bujnová – odborná pracovníčka oddelenia
telefón: +421 2 594 94 579
mobil: +421 918 825 079
email: alena.bujnova@mindop.sk