Školenia pre prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov autoškôl – digitálne autoškoly

1. Školenia pre členov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)

SKVZA organizuje pre svojich členov školenia k práci v autoškolách s Jednom informačným systémom v cestnej doprave (JISCD). Školenie vykoná dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s., ktorý bude prezentovať prácu s JISCD. Školenia sú organizované v každom kraji samostatne. Na školení sa zúčastnia aj zamestnanci okresného úradu v sídle kraja odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí budú odpovedať na otázky týkajúce sa registrácie autoškôl a vydávania inštruktorských preukazov.

·         04. 05. 2016 Trnava, Hotel Prestige

·         05. 05. 2016 Nitra, SPU Aula v sídle kongresového centra

·         09. 05. 2016 Bratislava, Dom kultúry Pezinok

·         12. 05. 2016 Košice, Košice hotel, s. r. o.

·         13. 05. 2016 Prešov, Šariš Park, Veľký Šariš

·         16. 05. 2016 Žilina, Hotel Holiday Inn

·         20. 05. 2016 Banská Bystrica, Hotel Dixon

·         27. 05. 2016 Trenčín, Hotel Perla, Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom

Pozvánky na tieto školenia boli všetkým členom SKVZA osobne odovzdané na valnom zhromaždení v Žiline dňa 8.4.2016. Členom SKVZA, ktorí sa nezúčastnili na valnom zhromaždení, zaslal Úrad SKVZA pozvánku poštou.

 

2. Školenia pre nečlenov SKVZA

Pre nečlenov SKVZA je pripravované taktiež školenie k práci v autoškolách s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD). Školenie vykoná dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s., ktorý bude prezentovať prácu s JISCD.

Školenie bude organizované v júni v termíne 6.6.2016 vo veľkej zasadačke OÚ v Banskej Bystrici.

Registrácia na školenie je možná TU.

 

3. Jednodňové komerčné školenie

Dodávateľ JISCD spoločnosť TEMPEST a.s. ponúka záujemcom z oblasti autoškôl možnosť intenzívneho jednodňového školenia za účelom osvojenia si práce s extranetom JISCD v oblasti digitálnych autoškôl.

Školenia sú určené pre inštruktorov autoškôl, ktorí systém budú povinne používať a cítia potrebu sa v danej oblasti dovzdelávať nad rámec verejných školení a konferencii organizovaných v danej oblasti. Školenie je postavené ako intenzívny tréning na osobných počítačoch, kde účastníkov kurzu vede skúsený školiteľ.

Program, ako aj dodatočné informácie o školení a spôsobe registrácie nájdete TU.