Ukončenie prvej evidencie vozidiel kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s motorom Euro 3

Nové vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s motorom, ktorý plní emisie Euro 3 (podľa smernice 97/24/ES, príloha V), je možné prvýkrát prihlásiť do evidencie vozidiel len do 31. 12. 2016.

Od 01. 01. 2017 je možné nové vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s motorom, ktorý plní emisie Euro 3 (podľa smernice 97/24/ES, príloha V), prihlásiť len ak im bol štátym dopravný úradom povolený dopredaj vozidiel. Podrobnosti o povolení dopredaja vozidiel nájdete TU. Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad dopredaj nepovolí.