Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie

Dňa 13.4.2017 bol uverejnený inzerát v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., vyhlásené MDV SR ako vykonávateľom akcionárskych práv a Dozornou radou Slovenskej pošty, a.s.“