Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie

Dňa 12.10.2016 bol uverejnený inzerát v denníku Hospodárske noviny na výberové konanie na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti Verejné prístavy, a. s., realizované MDVRR SR ako vykonávateľom akcionárskych práv.