Štátna tajomníčka - Ladislava Cengelová

Základné údaje

 

·         Meno: Ladislava Cengelová

 

Vzdelanie

·         Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

 

Priebeh zamestnaní

 

·         2012 – 2018 Riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy

·         2003 – 2012 Správna rada ŽSR

·         1999 – 2003  Generálne riaditeľstvo ŽSR

 

Znalosť jazykov

·         Nemecký jazyk – A1

·         Anglický jazyk – B2