Školenie v oblasti databázového portálu ESPON, 27. 6. 2019 v Bratislave

ESPON Transnational Outreach organizuje vzdelávaciu činnosť zameranú na tvorcov regionálnych politík a novinárov v oblasti územných dôkazov a my Vás pozývame, aby ste sa jej zúčastnili a zdieľali túto informáciu s ďalšími kontaktmi, ktorí by mali o  účasť záujem.

 

Školenie v oblasti databázového portálu ESPON – Otvorené územné údaje

 

ESPON spustil portál otvorených údajov, ktorý umožňuje používateľom sledovať a analyzovať sociálny, hospodársky a environmentálny vývoj na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

 

Databázový portál ESPON:

  • Databázový portál ESPON využíva potenciál pôvodných údajov ESPON (ktoré sa inde nenachádzajú), vrátane aktuálnych súborov základných ukazovateľov s kompletnými časovými radmi o témach zahŕňajúcich demografiu, hospodárstvo, životné prostredie a ďalšie, ktoré pokrývajú priestor ESPON (Európska únia plus Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).
  • Údaje zahrnuté do databázy ESPON pochádzajú z európskych inštitúcií, ako je EUROSTAT, a z EHP a sú doplnené o údaje zo všetkých projektov ESPON. V tomto školení bude predstavená funkčnosť databázového portálu v snahe zabezpečiť autonómne využívanie portálu v budúcnosti.
  • Táto databáza obsahuje viac ako 700 ukazovateľov zoskupených do 12 tematických kategórií, ktoré možno jednoducho vyhľadať a prechádzať nimi cez užívateľsky prívetivé rozhranie umožňujúce vizualizáciu pomocou grafiky a máp.

 

Táto vzdelávacia činnosť bude pre vás obzvlášť užitočná, ak:

  • chcete získať prístup k údajom, ktoré vám umožnia analyzovať sociálny, hospodársky a environmentálny vývoj na miestnej, regionálnej, národnej, makroregionálnej a európskej úrovni;
  • chcete posudzovať výkonnosť územia v porovnaní s politickými prioritami, činnosťami a investíciami;
  • je v súčasnosti do vášho programu zaradená jedna alebo viaceré z týchto tém: migrácia, z mena klímy, nezamestnanosť mládeže, pokles obyvateľstva, hospodárske a environmentálne kompromisy, priame zahraničné investície, malé a stredné podniky, nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo, chudoba a deprivácia, zdravotná starostlivosť a verejné služby, multimodálna doprava a dostupnosť;
  • máte záujem o rozvíjanie nových zručností v oblasti analýzy územných údajov, interpretácie a prezentácie údajov a o získanie prvých pohľadov na internetové služby týkajúce sa údajov a softvér geografického informačného systému (GIS).

 

Dobre vedieť:

  • Účasť je bezplatná, je však potrebná registrácia
  • Vzdelávanie bude prebiehať v angličtine